X

发展历程

 1. 2007

  2007山东邦基成立

 2. 2010长春邦基成立

  2010
 3. 2010

  2010烟台兴基成立

 4. 2012青岛邦基成立

  2012
 5. 2013

  2013成都邦基成立

 6. 2014临沂邦基成立

  2014
 7. 2022

  2022-10-邦基上市

 8. 2022辽宁邦基

  2022
 9. 2022

  2022云南邦基

 10. 2023山西邦基、滨州惠佳、
  烟台惠佳成立

  2023
 11. 2024

  2024安徽邦基成立